Bài 2 – AI Chỉ Thông minh khi có số liệu đo chuyển đổi (Conversion tracking)